Groom & Bride : Lê Ngọc - Đỗ Nụ

Địa điểm: Thuỷ Nguyên

Groom & Bride : Duy & Hạnh

Địa điểm: TTTC Gia Viên

Groom & Bride : Thanh Bình - Thanh Tuyền

Địa điểm: KS Wyndham - Hạ Long

Groom & Bride : Anh Tùng & Lan Anh

Địa điểm: TTTC Gia Viên

Groom & Bride : Vincenzo & Nguyệt

Địa điểm: Sunflower International Village

Groom & Bride : Sơn Tùng - Thu Hà

Địa điểm: TTTC Gia Viên

Groom & Bride : Văn Thắng - Hồng Huyền

Địa điểm: KS Wyndham - Hạ Long

Groom & Bride : Sơn & Thảo

Địa điểm: Cat Bi Plaza

Groom & Bride : Hiếu & Dung

Địa điểm: TTTC Gia Viên

Groom & Bride : Nghĩa & An

Địa điểm: TTTC Gia Viên

Groom & Bride : Văn Thuỷ - Vân Hương

Địa điểm: Sunflower International Village

Groom & Bride : Masulova & Hồng Nhung

Địa điểm: TTTC Gia Viên

Groom & Bride : Văn Thành - Thu Hà

Địa điểm: TTTC Gia Viên

0934399622