Groom & Bride : Masulova & Hồng Nhung

Địa điểm: TTTC Gia Viên

0934399622